Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), przekazujemy następujące informacje:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

  P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy Alei Młodych 26-28 prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 634-01-33-938, REGON 003525884, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców – KRS 0000015115, Kapitał założycielski: 52 000,00 zł

  tel. 32 204 36 28, fax 32 220 00 05
  e-mail: el-team@el-team.com.pl

  www.el-team.com.pl
  www.b2b.el-team.com.pl
  www.automatykabudynku.pl

 2.  

 3. Źródła przetwarzania Państwa danych osobowych:

  Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. sprzedaży i wykonywania usług, a także do informowania Państwa o naszych produktach i usługach.

 4.  

 5. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • współpraca handlowa służąca realizacji zamówień, otrzymywanie zapytań ofertowych, wysyłanie ofert handlowych, otrzymywanie ofert zakupowych od dostawców, wystawianie faktur VAT oraz wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą;

  • realizacja zawartych umów w ramach usług świadczonych przez P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o.;

  • obsługa reklamacji, gdy takowa zostanie złożona.

 6.  

 7. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

  • dane kontaktowe – numery telefonów, faksów, adresy email, adresy korespondencyjne, adresy dostaw;

  • dane osobowe – imiona i nazwiska osób składających u nas zamówienia;

  • dane transakcyjne – szczegóły złożonych przez Państwa zamówień;

  • dane komunikacyjne – korespondencja email;

  • dane finansowe – informacje o zrealizowanych płatnościach.

 8.  

 9. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

  • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych – tylko i wyłącznie podmioty współpracujące z firmą P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. w zakresie wspierania świadczenia Państwu usług – np. partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty;

  • podmioty upoważnione przepisami prawa.

 10.  

 11. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;

  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;

  • prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

  • prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;

  • prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 12.  

 13. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie wynosić tyle, ile czas określony przez przepisy prawa.

 14.  

 15. Zapytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę P.P.U.H.EL-TEAM Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: el-team@el-team.com.pl bądź listownie do siedziby spółki.

 16.